قالب های خاص

قالب خاص :

گروه فنی و مهندسی شرکت پولاد گستر امین بعد از دریافت نقشه های فنی و مهندسی شما بهترین طرح قالب بندی و کم هزینه ترین نوع ممکن را به شما پیشنهاد می نماید .

انواع قالب های خاص شامل قالب مدور ، قالب سرستون، قالب کول چاه ، قالب بیضی و ...

گالری عکس