قالب بندی تیر و دال

قالب مدولار تیر ودال

جهت اجرای قالب بندی انواع سقف ها اعم از سقف های تیرچه بلوک و سقف های یکپارچه که شامل دال های یکطرفه و دال های دو طرفه می باشد، می توان با استفاده از قالب بندی تیرها  به راحتی به سازه مورد نظر دست پیداکرد. هر قالب تیر از دو جز قالب کف پوتر و قالب آویز که هردو جزو پانل های مدولار می باشند تشکیل شده است . البته برای اجرای هر قالب نیز علاوه برقالب کف پوتر و قالب آویز به کنج بیرونی یا نبشی پانچ شده جهت اتصال دو قالب فوق و همچنین جک های سقفی ، دستک تیر، اتصالات و… نیاز داریم

گالری عکس